Regional Næringsstrategi for Hardanger

Publisert 17.4.2015 Foto: Trude Rinaldo Hardanger Næringsråd har på vegne av Hardanger laga REGIONAL NÆRINGSSTRATEGI FOR HARDANGER. Hardangerrådet har vore pådrivar i dette arbeidet sidan 201...

Les meir...>Hardangerrådet om Aust Vest Utgreiinga

Publisert 27.03.15. Foto Leiv Vambheim Vegdirektoratet si Aust - Vest Utgreiing konkluderer med å tilrå 2 hovudvegar mellom Oslo og Bergen. Desse er E134 om Haukeli og E16/Rv7/RV52 om Hemsedal...

Les meir...>Utlysing kulturmidlar 2015

Publisert 18.2.2015 Regionale kulturmidlar på kr 100 000 og vert lyst ut ein gong i året for å stimulera til kulturutvikling i Hardanger. Skriftelege søknader må sendast innan søknadsfristen. Søk...

Les meir...>Hardanger Ungdomsting i Odda 5.2.2015

Hardanger Ungdomsting er komen for å bli. Til Odda kom det 42 ungdommar frå heile Hardanger og ordførarane stillte mannsterke. Dagleg leiar i Hardangerrådet iks, Leiv Vambheim var møteleiar og innleia...

Les meir...>
Fleire artiklar
 
   
 

Produsert av Okapi AS
Eidfjord Kommune Granvin Herad Jondal Kommune Kvam Herad Odda Kommune Ullensvang Herad Ulvik Herad