Hardangerrådsmøtet på Finse

Publisert 08.09.2014 Foto L. Vambheim Hardangerrådet iks skal ha sitt Representanskapsmøte 11.september 2014 på Finse 1222. Innkalling og sakliste finn på eit av flagga til venstre. Det vert or...

Les meir...>Filmlocation Hardanger

Publisert 5.9.2014 Foto: Leiv Vambheim Hardanger har ein nettbasert Film location katalog. Her kan du og eg vera med å bidra, ved å leggja inn fine eller stygge bilder for filmscenar i Hardanger....

Les meir...>Folketalet veks i Hardanger

Publisert 22.8.2014 Flytt til Hardanger melder om folketalsvekst i Hardanger første halvår. Svært gledeleg er det at heile 5 kommunar har fødselsoverskot eller likevekt! For meir informasjon...

Les meir...>Opphald i Hardanger sin Kunstnarbustad 2015

Publisert 12.8.2014 Foto: Lars Korff Lofthus Hardangerrådet minner om søknadsfrist 15. september for tildeling av opphald i kunstnarhusværet Hardanger-Berlin. For meir informasjon og søknadssk...

Les meir...>
Fleire artiklar
 
   
 

Produsert av Okapi AS
Eidfjord Kommune Granvin Herad Jondal Kommune Kvam Herad Odda Kommune Ullensvang Herad Ulvik Herad